POLITYKA PRYWATNO艢CI SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma: INKPAD Daniel Dudek, pl. Zgody 9/16, 50-432 Wroc艂aw, NIP: 9910394213, REGON: 161538720.
 2. Szanuj膮c Pa艅stwa prawa oraz respektuj膮c obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej 鈥濺ODO鈥 i inne w艂a艣ciwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowi膮zujemy si臋 do zachowania bezpiecze艅stwa i poufno艣ci pozyskanych od Pa艅stwa danych osobowych.
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, nale偶y kierowa膰 na adres e-mail: kontakt@miastoksiazek.pl
 4. W Sklepie internetowym zbieramy nast臋puj膮ce dane osobowe:
  • imi臋 i nazwisko 鈥 podczas sk艂adania Zam贸wienia b臋d膮 Pa艅stwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby艣my mogli zrealizowa膰 Zam贸wienie oraz aby艣my mieli mo偶liwo艣膰 kontaktu z Pa艅stwem,
  • adres zamieszkania 鈥 jest nam potrzebny do realizacji Zam贸wie艅 w postaci wysy艂ki zam贸wionego przez Pa艅stwa Produktu,
  • numer telefonu 鈥 zdarza si臋, 偶e dzwonimy do Pa艅stwa w celu potwierdzenia Zam贸wienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarze艅 (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocze艣nie proponuj膮c najbardziej korzystne rozwi膮zanie,
  • adres e-mail 鈥 poprzez adres e-mail wysy艂amy do Pa艅stwa potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia oraz kontaktujemy si臋 z Pa艅stwem w razie zaistnienia takiej potrzeby zwi膮zanej z realizowanym Zam贸wieniem. Je偶eli zostali Pa艅stwo abonentem naszego newslettera, b臋dziemy r贸wnie偶 wys艂a膰 do Pa艅stwa informacj臋 handlow膮 raz, dwa razy w miesi膮cu,
  • NIP 鈥 Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsi臋biorc贸w oraz os贸b, kt贸re 偶膮daj膮 wystawienia faktury i posiadaj膮 numer NIP,
  • adres IP urz膮dzenia聽鈥 informacje wynikaj膮ce z og贸lnych zasad po艂膮cze艅 realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane s膮 przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mog膮 te偶 by膰 wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczeg贸lno艣ci do zbierania og贸lnych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie),
  • Cookies 鈥 nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologi臋 Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Pa艅stwa indywidualnych potrzeb. W zwi膮zku z tym mog膮 Pa艅stwo zgodzi膰 si臋 na to, aby wpisane przez Pa艅stwa dane i informacje zosta艂y zapami臋tane, dzi臋ki czemu mo偶liwe b臋dzie korzystanie z nich przy nast臋pnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powt贸rnego ich wpisywania. W艂a艣ciciele innych witryn nie b臋d膮 mieli dost臋pu do tych danych i informacji. Je偶eli natomiast nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w Cookies w opcjach swojej przegl膮darki internetowej.
 5. Podanie danych wskazanych w formularzu Zam贸wienia jako obowi膮zkowe jest dobrowolne ale niezb臋dne do realizacji Zam贸wienia. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.
 6. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Zam贸wienia oraz wszelkich dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych na rzecz Pa艅stwa i oferowanych w Sklepie internetowym. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane tak偶e w celach technicznych i statystycznych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegaj膮cy na ci膮g艂ym udoskonalaniu Sklepu internetowego i oferty. W przypadku wyra偶enia zgody na otrzymywanie newslettera, przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe na podstawie tej zgody.
 7. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezb臋dny do osi膮gni臋cia cel贸w wymienionych w punkcie poprzedzaj膮cym. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez okres d艂u偶szy ni偶 wskazany w zdaniu poprzedzaj膮cym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowi膮zek na艂o偶ony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczeg贸lnych przepis贸w prawa.
 8. 8. Dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego w rozumieniu przepis贸w RODO.
 9. Dane osobowe bez zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mog膮 by膰 udost臋pniane wy艂膮cznie uprawnionym do tego organom.
 10. Dane osobowe mog膮 by膰 powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzaj膮cym takie dane na nasz膮 rzecz. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe na rzecz strony internetowej, na kt贸rej dzia艂a nasz Sklep internetowy oraz 艣wiadcz膮cym inne us艂ugi, kt贸re s膮 niezb臋dne do bie偶膮cego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 11. Dane osobowe nie podlegaj膮 profilowaniu.
 12. Zgodnie z przepisami RODO ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • dost臋pu do swoich danych osobowych,
  • poprawiania, uzupe艂niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  • usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
 13. Je偶eli chc膮 Pa艅stwo skorzysta膰 ze swoich praw, o kt贸rych mowa w punkcie poprzedzaj膮cym, bardzo prosimy o kontakt pod adresem kontakt@miastoksiazek.pl.
 14. Wszelkie s艂owa pisane wielk膮 liter膮 maj膮 znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba 偶e co innego wynika z tre艣ci niniejszej Polityki prywatno艣ci.
 15. 1W kwestiach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, odpowiednie zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszej Polityki prywatno艣ci z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.
POLITYKA COOKIES
 1. Sklep internetowy nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest: INKPAD Daniel Dudek, pl. Zgody 9/16, 50-432 Wroc艂aw.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  • dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  • utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
 5. W ramach Sklepu internetowego stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 6. W ramach Sklepu internetowego stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  • 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  • pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  • 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
  • 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
  • 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Sklepu internetowego mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu U偶ytkownika Sklepu internetowego. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 8. Operator Sklepu internetowego informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Sklepu internetowego wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Sklepu internetowego reklamodawc贸w oraz partner贸w.
 10. Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies dost臋pnych jest w sekcji 鈥濸omoc鈥 w menu przegl膮darki internetowej.